Čistič laminát plovoucí podlahy Alex extra síla pomeranč 750 ml

Čistič laminát plovoucí podlahy Alex extra síla pomeranč 750 ml
Čistič laminát plovoucí podlahy Alex extra síla pomeranč 750 ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11301198

OEM:

204334

115,43

139,67 Kč s DPH

ks

Čistič extra síla je nejlepším řešením pro důkladné čištění podlah i péče o ně. Díky svému složení obsahujícímu miliony hloubkově čistících částic snadno čistí, odstraňuje mastnotu a silné nečistoty, přičemž nezanechává skvrny ani žádné šmouhy. Maximální účinnost čištění kombinovaná s vyváženým pH zaručuje šetrnou, ale účinnou péči. Zanechává svěží pomerančovou vůni.

VAROVÁNÍ:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Alex

Obsah:

750ml

ESHOP_Vune:

Pomeranč

Druh_Uklid:

Univerzální

Vlastnost_Uklid:

Jiná

Poslat info známému