Čistič na okna, skla a rámy Okena 500ml

Čistič na okna, skla a rámy Okena 500ml
Čistič na okna, skla a rámy Okena 500ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300242

24,82

30,03 Kč s DPH

ks

Univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Nové složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů. Obsahuje alkohol a aktivní čisticí látky pro oslnivý lesk beze šmouh. Se svěží vůní citrónu.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/ par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Ostatní

Obsah:

500ml

Poslat info známému