Čistič potrubí Hydroxid sodný mikrogranule 1kg

Čistič potrubí Hydroxid sodný mikrogranule 1kg
Čistič potrubí Hydroxid sodný mikrogranule 1kg

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300464

OEM:

203951

90,27

109,23 Kč s DPH

ks

Velmi účinná základní chemická surovina. Účinnost nejvíce oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutech, pisoárech, bidetech, toaletách, domovních kanálech a v různých potrubích. Dokonale z nich odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, toaletní papír, vatu a také nepříjemné pachy. Mikroperličky se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny. Nelze používat na hliníkové potrubí!
Doporučené dávkování: Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu doporučujeme vsypat 2-3 vnitřní uzávěry (60-90 g) hydroxidu sodného a zalít 0,5-1l vroucí vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, doporučujeme celý postup opakovat. Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen!

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Ostatní

Obsah:

1kg

Poslat info známému