Milit na nádobí citron 5L

Milit na nádobí citron 5L
Milit na nádobí citron 5L

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300459

139,83

169,19 Kč s DPH

ks

Koncentrovaný přípravek pro mytí nádobí, vynikající odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci, s vůní citronu.

Složení:
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

Varování:
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

ROZVOZ POUZE PO OSTRAVĚ A OKOLÍ NEBO OSOBNÍ ODBĚR. NENÍ MOŽNÉ DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU ANI ZÁSILKOVNOU.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Milit

Obsah:

5L

ESHOP_Vune:

Citron

Poslat info známému