Mýdlo tekuté Sanytol hydratující tea tree a aloe 250ml

Mýdlo tekuté Sanytol hydratující tea tree a aloe 250ml
Mýdlo tekuté Sanytol hydratující tea tree a aloe 250ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11200178

OEM:

003352

68,00

82,28 Kč s DPH

ks

Sanytol odborník na dezinfekci, vyvinul dezinfekční hloubkově čistící tekuté mýdlo, které zničí 99,9 % bakterií a virus H1N1, aby vaše ruce zůstaly 100% čisté, chráněné a hebké. Zničí 99,9 % bakterií, candida albicans, virus chřipky H1N1, E. coli, salmonely, listérie, herpes viru, zlatého stafylokoka a lidského koronaviru 229E. S vůní aloe vera a zeleného čaje. V praktickém balení s dávkovačem.

Složení:
aktivní biocidní látka: Benzalkoniumchlorid 16 000 mg/l.

Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Sanytol

Barva:

Jiná

Obsah:

250ml

Druh_Hygiena:

Tekuté

Vlastnost_Hygiena:

Hydratační

Typ_Hygiena:

S pumpičkou

ESHOP_Vune:

Tee tree a aloe vera

Poslat info známému