Odmašťovač univerzal Lavon 5L

Odmašťovač univerzal Lavon 5L
Odmašťovač univerzal Lavon 5L

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11301052

100,30

121,36 Kč s DPH

ks

Extra účinný odmašťovací prostředek na všechny druhy podlah, nenasákavých povrchů i na nádobí.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

ROZVOZ POUZE PO OSTRAVĚ A OKOLÍ NEBO OSOBNÍ ODBĚR. NENÍ MOŽNÉ DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU ANI ZÁSILKOVNOU.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Lavon

Obsah:

5L

Poslat info známému