Osvěžovač Brait Paradise Flowers 425g

Osvěžovač Brait Paradise Flowers 425g
Osvěžovač Brait Paradise Flowers 425g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11400181

45,41

54,95 Kč s DPH

ks

Perfektně voňavý osvěžovač vzduchu a textilu na vodní bázi s barevnými kuličkami s mechanickým rozprašovačem. S vůni květin. Jednoduchá aplikace a dlouhá doba uvolňování vůně. Vhodný i na textil (oděv, záclony, potahy). Obsahuje barevné kuličky s parfémem. Kuličky nevyndavejte a obal recyklujte do běžného plastového odpadu.

Varování:
319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ....
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...

GHS07 - Žíravost

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Brait

Obsah:

425g

ESHOP_Vune:

Květinová

Poslat info známému