Osvěžovač Well Done Sense sprej anti tobacco 300ml

Osvěžovač Well Done Sense sprej anti tobacco 300ml
Osvěžovač Well Done Sense sprej anti tobacco 300ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11400409

OEM:

14599.01

40,94

49,54 Kč s DPH

ks

Kvalitní aerosolový osvěžovač vzduchu s vůní Anti tabacco s technologií odstraňování nepříjemných pachů.
Návod k použití: Před použitím protřepejte. Při rozprašování držte nádobku ve svislé poloze s ventilem směřujícím vzhůru.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.
Obsahuje: propan pohonná látka, parfém (Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate,Alpha Isometyl Ionone).

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Well done

Obsah:

300ml

ESHOP_Vune:

Antitabák

Poslat info známému