Prací gel Laguna květina 1,5L DOPRODEJ

Prací gel Laguna květina 1,5L   DOPRODEJ
Prací gel Laguna květina 1,5L DOPRODEJ

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300971

104,82

126,83 Kč s DPH

ks

Šetrný prací gel na barevného prádlo. Chrání vlákna textílií a snadno se rozpouští, nezanechává tak usazeniny na prádle ani v pračce.
Perte při nejnižší možné teplotě a plně využívejte kapacitu pračky. Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Vhodný pro domácnosti s čističkami vod. S příjemnou svěží parfemací Green Wash.

Bezpečnostní upozornění:
GHS07 - dráždivé látky

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Laguna

Obsah:

1,5L

Poslat info známému