WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Lime Twister 75ml

WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Lime Twister 75ml
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Lime Twister 75ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11301211

OEM:

201618

93,28

112,87 Kč s DPH

ks

WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden.

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti :
H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doplňující informace o nebezpečnosti :
EUH208 : Obsahuje citronellol, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Dr. Devil

Obsah:

75ml

ESHOP_Vune:

Limetka

Vlastnost_Uklid:

Čistící

Poslat info známému